INTRASTAT - NOVÉ KURZY

22.08.2016 - již pro hlášení za srpen

stejný kurz jako při zaúčtování faktury pro DPH

Pro oblast Intrastatu se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). Kurz pro DPH se použije jak pro přepočet hodnot pro stanovení překročení prahu pro vykazování, tak i pro přepočet hodnot při vykazování údajů Intrastatu. Definice přepočítacího kurzu uvedená v příloze č. 1 část I odst. 20, příloha č. 1 část IV odst. 1 a příloha č. 3 odst. 3 nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, je naprosto totožná s vymezením způsobu přepočtu  cizích měn na českou měnu, který je uvedený v § 4 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedeného je zřejmé, že při vykazování dat Intrastatu se od 1. 8. 2016 použije stejný kurz, jaký používají zpravodajské jednotky pro výpočet DPH. Tento kurz se použije i pro vykazování dat Intrastatu u obchodních operací, které se do DPH nevykazují (např. přijetí zboží, které není majetkem zpravodajské osoby, za účelem jeho zpracování dle smlouvy).

Více také na www.czso.cz

 

Archiv aktualit

English
Celní deklarace

AKTUÁLNĚ

» Co je celní hodnota

Snad srozumitelné vysvětlení co je celní hodnota a co se do ní počítá.Více

» NOVÝ CENÍK 2018

Od ledna roku 2018 platí nový ceník, který upravuje ceny aktuálním podmínkám.
Slevy dle fakturované částky zůstaly zachovány.
Aktuální ceník naleznete zde.

Více

 

» ARCHIV AKTUALIT

 

Vedení účetnictví

SILVI GROUP, spol. s r.o. - idatabaze.czCelní služby - idatabaze.cz