Elektronicé razítko na osvědčení A.TR, EUR.1 a EUR-MED

23.07.2018 - Dovážíte z Turecka?

Podepisování osvědčení A.TR, EUR.1 a EUR-MED
V návaznosti na nově zavedená elektronická razítka, používaná na osvědčeních vydaných
tureckými celními úřady, je nutné upozornit na skutečnost, že dle platné legislativy nadále
platí povinnost podepisování vydaných osvědčení.
V současné době není v příslušné kolonce osvědčení, která jsou potvrzena elektronickým
razítkem, uveden podpis vydávajícího tureckého celního úřadu. Vzhledem k této skutečnosti
je nutné upozornit, že dle platné legislativy EU (Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES–
Turecko č. 1/2006, PPZ pro zemědělské produkty a PPZ pro uhlí a ocel) nadále platí
povinnost podepisování vydaných osvědčení. Osvědčení potvrzená novým elektronickým
razítkem musí být podepsaná nejen v kolonce pro vývozce, ale i v kolonce pro vydávající
celní úřad.
S ohledem na uvedené skutečnosti je nutné, aby osvědčení předkládaná při dovozu zboží z
Turecka do EU obsahovala podpis vydávajícího tureckého celního úřadu. V případě, že
osvědčení nebudou obsahovat příslušný podpis celního úřadu, se uvedená osvědčení od 1. 8.
2018 neuznají nebo se z důvodu absence podpisu odešlou k následné verifikaci.

Ke stažení

Elektronické razíko ATR

 

Archiv aktualit

Celní deklarace

AKTUÁLNĚ

» NOVÝ CENÍK 2022

Od ledna roku 2022 platí nový ceník, který upravuje ceny aktuálním podmínkám.
Slevy dle fakturované částky zůstaly zachovány.
Nový ceník naleznete zde.

Více

» PŘESTĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE

od 12.09.2019 nová adresa

Více

 

» ARCHIV AKTUALIT

 

Vedení účetnictví

SILVI GROUP, spol. s r.o. - idatabaze.czCelní služby - idatabaze.cz