Nová pravidla u DPH pří vývozu zboží

01.01.2010 - Od počátku roku 2010 platí nová pravidla pro uskutečnění zdanitelného plnění DPH při vývozu do třetích zemí.

Vážení vývozci,
po novele zákona o DPH platí od začátku roku 2010 nová pravidla pro určování dne uskutečnění zdanitelného plnění.
Naše kancelář, Vám po obdržení ukončovací zprávy, bude zasílat tzv. DPH přehled, kde je uvedeno datum výstupu zboží z EU. Ukončení vývozu si můžete ověřit na adrese zde. Pokud je již VDD ukončeno a neobdrželi jste DPH přehled, rádi Vám ho na vyžádání zašleme.

Při dodání zboží do třetí země se za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropského společenství potvrzený celním orgánem. Dodání zboží na území třetí země je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 30. Pouhé přijetí úplaty za budoucí vývoz (tj. plnění osvobozené s nárokem na odpočet daně na vstupu) nebude nadále vykazováno k datu jejího přijetí v daňovém přiznání jako plnění od daně osvobozené s nárokem na odpočet solar powered toys. Pouhé přijetí platby na budoucí vývoz se v daňovém přiznání nevykazuje vůbec.
viz Vývoz zboží (§ 66 odst. 4 a 5)

Děkuji za pozornost
S pozdravem

Jan Grus
jednatel


  

Archiv aktualit

Celní deklarace

AKTUÁLNĚ

» PŘESTĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE

od 12.09.2019 nová adresa

Více

» NOVÝ CENÍK 2020

Od ledna roku 2020 platí nový ceník, který upravuje ceny aktuálním podmínkám.
Slevy dle fakturované částky zůstaly zachovány.
Aktuální ceník naleznete zde. Nový ceník naleznete zde.

Více

 

» ARCHIV AKTUALIT

 

Vedení účetnictví

SILVI GROUP, spol. s r.o. - idatabaze.czCelní služby - idatabaze.cz