INTRASTAT - NOVÉ KURZY

22.08.2016 - již pro hlášení za srpen

stejný kurz jako při zaúčtování faktury pro DPH

Pro oblast Intrastatu se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). Kurz pro DPH se použije jak pro přepočet hodnot pro stanovení překročení prahu pro vykazování, tak i pro přepočet hodnot při vykazování údajů Intrastatu. Definice přepočítacího kurzu uvedená v příloze č. 1 část I odst. 20, příloha č. 1 část IV odst. 1 a příloha č. 3 odst. 3 nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, je naprosto totožná s vymezením způsobu přepočtu  cizích měn na českou měnu, který je uvedený v § 4 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedeného je zřejmé, že při vykazování dat Intrastatu se od 1. 8. 2016 použije stejný kurz, jaký používají zpravodajské jednotky pro výpočet DPH. Tento kurz se použije i pro vykazování dat Intrastatu u obchodních operací, které se do DPH nevykazují (např. přijetí zboží, které není majetkem zpravodajské osoby, za účelem jeho zpracování dle smlouvy).

Více také na www.czso.cz

 

Archiv aktualit

Celní deklarace

AKTUÁLNĚ

» PŘESTĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE

od 12.09.2019 nová adresa

Více

» NOVÝ CENÍK 2020

Od ledna roku 2020 platí nový ceník, který upravuje ceny aktuálním podmínkám.
Slevy dle fakturované částky zůstaly zachovány.
Aktuální ceník naleznete zde. Nový ceník naleznete zde.

Více

 

» ARCHIV AKTUALIT

 

Vedení účetnictví

SILVI GROUP, spol. s r.o. - idatabaze.czCelní služby - idatabaze.cz