Co je celní hodnota

20.03.2018 - Snad srozumitelné vysvětlení co je celní hodnota a co se do ní počítá.Vážení dovozci,
vzhledem k nesrovnalostem, které se v poslední době několikrát objevili jsem se rozhodl touto cestou informovat o správném stanovení celní hodnoty zboží. Obecně a zjednodušeně platí, že celní hodnota zboží je hodnota skutečně placená do zahraničí a to včetně nákladů na přepravu, manipulaci během přepravy, pojištění zboží během přepravy, vystavení průvodních dokladů(např. T1), různé provize a podobně viz článek 32 NR 2913/92. Pokud tyto položky již neobsahuje fakturovaná částka ze zahraničí je nutné je k ceně připočítat. U bezúplatných dovozů je za cenu považována skutečná hodnota zboží.

K celní hodnotě (odst.47 JSD) se připočítávají náklady na dopravu a pojištění dováženého zboží a náklady na nakládku, vykládku a manipulaci spojené s dopravou dováženého zboží až na místo, kde zboží vstupuje na celní území Společenství. (na hranice EU)

Ke statistické hodnotě (odst.46 JSD) se připočítávají náklady na dopravu a pojištění dováženého zboží a náklady na nakládku, vykládku a manipulaci spojené s dopravou dováženého zboží až na místo, kde zboží vstupuje na celní území daného členského státu Společenství. ( na hranice CZ)

Informujte o dané problematice také své přepravce a zejména je třeba zdůraznit, že pokud k celnímu řízení vystaví předfakturu nebo prohlášení o nákladech na přepravu musí tyto obsahovat veškeré náklady a prohlášená částka se musí shodovat s později fakturovanou.
Nastavte svůj kontrolní mechanizmus tak aby tyto chyby odhalil a bylo možno dodatečně dovozové JSD opravit.

Pří následných kontrolách Celního úřadu dochází k tomu, že v účetnictví firem jsou založeny doklady na jinou částku něž byla částka na dokladech předložených k celnímu řízení. Pokud kontrola na takovouto nesrovnalost objeví jedná se podle zákona o celní delikt a následuje pokuta.

Více informací naleznete zde nařízení rady zejména článek 69 až 76 respektive 70 nebo zde

Děkuji za pozornost
S pozdravem

Jan Grus
jednatel
 

Archiv aktualit

Celní deklarace

AKTUÁLNĚ

» PŘESTĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE

od 12.09.2019 nová adresa

Více

» NOVÝ CENÍK 2020

Od ledna roku 2020 platí nový ceník, který upravuje ceny aktuálním podmínkám.
Slevy dle fakturované částky zůstaly zachovány.
Aktuální ceník naleznete zde. Nový ceník naleznete zde.

Více

 

» ARCHIV AKTUALIT

 

Vedení účetnictví

SILVI GROUP, spol. s r.o. - idatabaze.czCelní služby - idatabaze.cz