INTRASTAT

INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie, který vychází z měsíčních výkazů vyplněných firmami.

 • Povinnost provádění INTRASTATu je dána ustanovením předpisů Evropské unie, která jsou pro ČR upravena celním zákonem a vyhláškou č. 201 / 2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží.
 • Tato povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká firem, které překročí osvobozující práh 8 000 000 Kč při přijetí nebo odeslání zboží.
 • Ve výkazu pro INTRASTAT je třeba zaznamenat každý pohyb zboží, úplatný i bezúplatný, mezi členskými zeměmi Evropské unie.
 • Výkazy s údaji pro INTRASTAT se předávají příslušným celním úřadům jednou měsíčně, nejpozději do 12. pracovního dne měsíce následujícího po vykazovaném období. Neplnění povinnosti evidence pohybu zboží mezi zeměmi EU bude předmětem šetření příslušných orgánů s následnými sankcemi.

Nabízíme zastoupení ve věci INTRASTATu.

Na základě mandátní smlouvy může za firmu výkaz vyplnit jiný subjekt jako její zástupce. Přebereme na sebe zodpovědnost za správnost a včasné podání hlášení.

 • Moderní řízení - elektronický přenos dat nám umožňuje působit po celé ČR.
 • Dlouholeté zkušenosti v celních záležitostech zaručují vysokou odbornost zpracování.
 • Ušetříme Váš čas - dáme Vám všechny potřebné informace, vše zařídíme, nebudete se muset o nic starat.Naši pracovníci jsou již v předstihu proškolováni i v oblasti zpracovávání evidence a statistiky INTRASTATU, máme softwarové vybavení pro INTRASTAT.
 • Výhodou zpracovávání INTRASTATU námi, jako zástupcem, bude pro Vás úspora pracovní síly, nákladů na školení této síly, sledování změn a dalších nákladů s tímto spojených.
 • Pro případ vzniku finanční škody jsme pojištěni.

Neplaťte zbytečně moc. Jsme připraveni Vám nabídnout nejnižší cenu za zpracování. Při objemu 50 a více faktur za měsíc nabízíme pracování za paušální cenu.

Podklady nezbytné pro správné vyplnění hlášení.

 • Podklady nezbytné pro správné vyplnění hlášení.
 • k celním položkám přiřazenou NETTO hmotnost (pokud nebudou celní položky vyznačeny, uvést váhu k jednotlivým položkám faktury) (tužkou)
 • k celním položkám nebo položkám faktury přiřazené doplňkové MJ (pokud MJ není hmotnost NETTO nebo fakturované množství) (tužkou)
 • datum odeslání/přijetí zásilky
 • uvedení druhu dopravního prostředku (tužkou)
 • dodací podmínku dle INCOTERMS 2000

Kontaktujte SG

- nejefektivnější řešení pro INTRASTAT

Celní deklarace

AKTUÁLNĚ

» NOVÝ CENÍK 2022

Od ledna roku 2022 platí nový ceník, který upravuje ceny aktuálním podmínkám.
Slevy dle fakturované částky zůstaly zachovány.
Nový ceník naleznete zde.

Více

» PŘESTĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE

od 12.09.2019 nová adresa

Více

 

» ARCHIV AKTUALIT

 

Vedení účetnictví

SILVI GROUP, spol. s r.o. - idatabaze.czCelní služby - idatabaze.cz