Poradenství

  • doporučení pro realizaci efektivního systému zahraničního obchodu
  • celní školení, školení intrastatu
  • sledování legislativy a poskytnutí informací o změnách
 • pomoc při určování sazeb cla, DPH a jiných poplatků týkajících se dovozů a vývozů osvobození od cla v rámci systému investičních pobídek
 • analýza zařazení zboží do celního sazebníku, zprostředkování závazné informace orologi replica
 • Informace o licencích, kvótách a dovozních limitech
 • Informace k systému preferencí
 • Realizace povolení soukromého celního skladu nebo aktivního či pasivního zušlechťovacího styku
 • Pomoc při sepsání žádostí a správním řízení na Celním úřadu.
 • Poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky
Celní deklarace

AKTUÁLNĚ

» NOVÝ CENÍK 2022

Od ledna roku 2022 platí nový ceník, který upravuje ceny aktuálním podmínkám.
Slevy dle fakturované částky zůstaly zachovány.
Nový ceník naleznete zde.

Více

» PŘESTĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE

od 12.09.2019 nová adresa

Více

 

» ARCHIV AKTUALIT

 

Vedení účetnictví

SILVI GROUP, spol. s r.o. - idatabaze.czCelní služby - idatabaze.cz