Liberec

CELNÍ DEKLARACE

Zabýváme se celním řízením, INTRASTATem, a poradenstvím ve všech záležitostech, 
týkajících se celního odbavení a vnitro unijního obchodu.

Kancelář celní deklarace Liberec

FinReal Liberec, a.s. (bývalé ČSAD)
České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06
LIBEREC@SILVIGROUP.CZ

O nás

Společnost SILVI GROUP jsme založili na počátku roku 1996 a naše služby jsou postaveny na praktických zkušenostech a mnoha-leté praxi v provozování celní deklarace. Zabýváme se celním řízením, INTRASTATem, a poradenstvím ve všech záležitostech, týkajících se celního odbavení a vnitro unijního obchodu. Služby poskytujeme převážně v našich kancelářích celní deklarace v Liberci a Jablonci nad Nisou. Pro konkrétní případ jsme však schopni poskytnout službu po celé ČR.
26
LET NA TRHU
200
ZASTUPOVANÝCH A SPOKOJENÝCH FIREM
20 000
CELNÍCH ŘÍZENÍ ZA ROK

Celní služby

Rychlý a bezpečný průběh i nejnáročnějších celních případů

Zastupování v celním řízení

 • Zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
 • Zastupování ve správním a daňovém řízení
 • Elektronické celní řízení (s VAN-operátorem), kvalifikované el. podpisy

Zajištění celního dluhu

 • Souborná jistota v jiných operacích než režim tranzitu (Globální záruka)
 • Celní jistota složená na účet Celního úřadu

Zjednodušené postupy v celním řízení

 • Schválený vývozce (vývoz v systému ECS)
 • Vyplňování celních deklarací a ostatních tiskopisů (VDD, JSD, CMR, CIM, A.TR, EUR 1, CARNET TIR, )
 • Komplexní vedení celní agendy (vyzvednutí dokumentů - vyplnění tiskopisů - celní odbavení - předání potvrzených celních dokladů)
 • Vystavení tranzitního dokladu NCTS

Ostatní celní služby

 • Registrace firem na celních úřadech (EORI)
 • Zařazení zboží do společného celního sazebníku EU (TARIC)
 • Uplatnění preferenčního původu zboží
 • Výpočet celního dluhu a daní u zboží
 • Žádosti pro celní řízení

Intrastat

Naše deklarace zajišťuje pro firmy kompletní zpracování a předkládání výkazů
Povinnost provádění INTRASTATu je dána ustanovením předpisů Evropské unie, která jsou pro ČR upravena celním zákonem a vyhláškou č. 201 / 2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží. Tato povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká firem, které překročí osvobozující práh 8 000 000 Kč při přijetí nebo odeslání zboží. Ve výkazu pro INTRASTAT je třeba zaznamenat každý pohyb zboží, úplatný i bezúplatný, mezi členskými zeměmi Evropské unie. Výkazy s údaji pro INTRASTAT se předávají příslušným celním úřadům jednou měsíčně, nejpozději do 12. pracovního dne měsíce následujícího po vykazovaném období. Neplnění povinnosti evidence pohybu zboží mezi zeměmi EU bude předmětem šetření příslušných orgánů s následnými sankcemi.

Podklady nezbytné pro správné vyplnění hlášení.

 • Podklady nezbytné pro správné vyplnění hlášení.
 • k celním položkám přiřazenou NETTO hmotnost (pokud nebudou celní položky vyznačeny, uvést váhu k jednotlivým položkám faktury) (tužkou)
 • k celním položkám nebo položkám faktury přiřazené doplňkové MJ (pokud MJ není hmotnost NETTO nebo fakturované množství) (tužkou)
 • datum odeslání/přijetí zásilky
 • uvedení druhu dopravního prostředku (tužkou)
 • dodací podmínku dle INCOTERMS 2000

Na základě mandátní smlouvy může za firmu výkaz vyplnit jiný subjekt jako její zástupce. Přebereme na sebe zodpovědnost za správnost a včasné podání hlášení.

 • Moderní řízení - elektronický přenos dat nám umožňuje působit po celé ČR.
 • Dlouholeté zkušenosti v celních záležitostech zaručují vysokou odbornost zpracování.
 • Ušetříme Váš čas - dáme Vám všechny potřebné informace, vše zařídíme, nebudete se muset o nic starat.Naši pracovníci jsou již v předstihu proškolováni i v oblasti zpracovávání evidence a statistiky INTRASTATU, máme softwarové vybavení pro INTRASTAT.
 • Výhodou zpracovávání INTRASTATU námi, jako zástupcem, bude pro Vás úspora pracovní síly, nákladů na školení této síly, sledování změn a dalších nákladů s tímto spojených.
 • Pro případ vzniku finanční škody jsme pojištěni.
Zjednodušené postupy celního odbavení
Jsme držiteli certifikátu AEO vydaného Celní správou ČR
Dlouholeté zkušenosti s celním řízením
Spolehlivý obchodní partner

Poradenství

doporučení pro realizaci efektivního systému zahraničního obchodu, celní školení, školení intrastatu, sledování legislativy a poskytnutí informací o změnách
 • pomoc při určování sazeb cla, DPH a jiných poplatků týkajících se dovozů a vývozů osvobození od cla v rámci systému investičních pobídek
 • analýza zařazení zboží do celního sazebníku, zprostředkování závazné informace orologi replica
 • Informace o licencích, kvótách a dovozních limitech
 • Informace k systému preferencí
 • Realizace povolení soukromého celního skladu nebo aktivního či pasivního zušlechťovacího styku
 • Pomoc při sepsání žádostí a správním řízení na Celním úřadu.
 • Poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky

Kancelář celní deklarace Liberec

SILVI GROUP spol. s r.o.
FinReal Liberec, a.s. (bývalé ČSAD)
České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06
LIBEREC@SILVIGROUP.CZ
jablonec@silvigroup.cz
IČO: 64050262
DIČ: CZ 64050262
Bankovní spojení: 606087403/0300
© 2024 SILVI GROUP spol. s r.o. - Liberec. Všechna práva vyhrazena
smartphone